Op maandag 3 juni is er weer een avond van het Alzheimer Café in Enschede. De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn Ouderen in samenwerking met zorgorganisaties.

Het thema van deze bijeenkomst is: Vrijheid en veiligheid bij dementie Voor deze avond hebben we Jan Heining, van Alzheimer Nederland, bereid gevonden om onze gastspreker te zijn. Iedereen die te maken heeft met dementie stuit op dilemma’s rond vrijheid en veiligheid. Er volgen vaak lastige afwegingen: waar doe je goed aan en waaraan niet? Hoe bied je iemand met dementie veiligheid en bescherming én tegelijkertijd zo veel mogelijk vrijheid en zelfbeschikking? Met deze vraagstukken kom je verder als je ze deelt met anderen: vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld. De bijeenkomst biedt ruim anderhalf uur inspiratie, informatie en gesprek rond de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie. Via filmpjes worden praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen geschetst. De bezoekers van de bijeenkomst gaan hierover met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit. Zo doen we nieuwe inzichten op en blijkt dat er soms meer mogelijk is dan we denken. Ook zullen er deze avond praktische tips gedeeld worden. Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen en met lotgenoten in contact te komen, ook is er schriftelijke informatie aanwezig.

Deelname aan het Alzheimer Café is gratis. Men hoeft zich niet op te geven of te reserveren, de inloop is vrij. In juli en augustus is het Alzheimer café gesloten. Na de zomervakantie zal er een Alzheimer Café georganiseerd worden op de volgende maandagavonden: 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.

Alzheimer Café: Wijkcentrum de Roef Pastoor Geertmanstraat 17 in Enschede

Datum en tijd: Maandag 3 juni 2019 19.00: zaal open 19.30-21.00 uur: programma

Toegang, koffie en thee zijn gratis

Inlichtingen: Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn Ouderen, 053-4320122 of mailen: w.varwijk@alifa.nl

Volg of deel:
error