Op maandag 1 april is er weer een avond van het Alzheimer Café in Enschede.

De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn Ouderen in samenwerking met zorgorganisaties.

Het thema van deze bijeenkomst is:

Welke tijdsbesteding en activiteiten zijn er voor thuiswonenden met dementie?

Voor deze avond hebben we Ellen Fox, casemanager LIVIO, bereid gevonden om onze gastspreker te zijn.

Zij zal uitleg geven over de diverse mogelijkheden, de verschillen onderling, wel of geen indicatie, enz.

Tijdens deze avond is een overzicht beschikbaar van de mogelijkheden, samengesteld door Alifa Welzijn Ouderen.

Er zullen van meerdere organisaties mensen aanwezig zijn die nadere toelichting kunnen geven omtrent hun aanbod.

Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen en met lotgenoten in contact te komen, ook is er schriftelijke informatie aanwezig.

Deelname aan het Alzheimer Café is gratis. Men hoeft zich niet op te geven of te reserveren, de inloop is vrij.

Alzheimer Café: Wijkcentrum de Roef

Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede

Datum en tijd: Maandag 1 april 2019 19.00: zaal open 19.30 – 21.00 uur: programma

Toegang, koffie en thee zijn gratis.

Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn Ouderen,

053-4320122 of mailen: w.varwijk@alifa.nl

 

Volg of deel:
error