nieuwsbrief1

In deze nieuwsbrief:

 • Even voorstellen: Gerry Vlierakkers (Power Noord)
 • Partner in beeld: Saxion Hogeschool
 • Tussendoortje
 • Tip van de maand: Basisexamen Inburgering
 • In het kort: Wet Inburgering

nieuwsbrief2

Even voorstellen:  Gerry Vlierakkers (Power Noord)

Gerry Vlierakkers is vrijwilliger bij Power Noord waar ze  Nederlandse les geeft op de maandag- en donderdag ochtend. Daarnaast is ze ook druk met andere sociale activiteiten in de wijk. Ze vertelt over haar werkzaamheden.

Kun je iets vertellen over je activiteiten bij Power Noord?
Ik doe hier heel veel. Ik geef twee keer in de week Nederlandse les en doe huisbezoeken bij mensen met sociale problemen. Voor sommigen ben ik vertrouwd, de stap naar het maatschappelijk werk is te groot. Ook zorg ik bij Livio voor de warme maaltijd van oudjes, help mee bij de club voor leuke dingen en help ik bij de speelgoedbank. Voor dubbeltjeswerk verkopen we speelgoed aan mensen die het minder hebben. Heel veel, maar heel leuk. Het is allemaal om mensen te helpen en dat wilde ik al mijn hele leven. We maken bij de taallessen echt een middenweg tussen het sociale en het leren. We hebben al vaak complimentjes gekregen over onze aanpak.

Hoe ben je bij Power Noord terecht gekomen?
Ik heb geen diploma’s, maar heb vroeger wel een boel meegemaakt. Vier jaar geleden kreeg ik de kans om bij Power te gaan werken. Ik ben echt veel veranderd, dat heb ik van mijn collega’s gehoord. Eerst durfde ik niks te zeggen en nu doe ik al jarenlang de huisbezoeken.

Je geeft ook twee keer in de week Nederlandse les?
Ja, we hebben hele kleine taalgroepjes. We hebben wel 15 verschillende nationaliteiten, alle kanten uit. Dat is het leuke eraan. De deelnemers hebben verschillende niveaus. Ik ben er achter gekomen dat klassikaal niet werkt. Voor veel mensen ligt het tempo op school te hoog. Bij ons gaat het rustiger, ze kunnen ons van alles vragen. Er zijn hooguit vier cursisten per groepje.

We gaan ook naar buiten met de mensen, bijvoorbeeld wandelen of naar het winkelcentrum. Ze kunnen alles aan de taalcoaches vragen over wat ze niet weten. Zo hebben Turkse en Marokkaanse vrouwen vaak problemen met boodschappen doen. Ze durven geen Nederlands te praten omdat ze bang zijn om fouten te maken. Wij gaan dan met ze naar de winkel en leren ze dan hoe je dat doet. In hun meegenomen boekjes schrijven ze vervolgens de woorden op in eigen taal en ook in het Nederlands.

Hoe zie je de toekomst?
Waar ik me druk over maak is dat we uit de kerk moeten verhuizen. De huur is te hoog. We gaan waarschijnlijk naar een ander gebouw, ‘De Wijkraad’. Ik hoop van harte dat we door kunnen blijven gaan. De mensen komen heel graag naar de lessen. Ik zit met hart en ziel bij de zaak. Het is ook van maatschappelijke betekenis voor de mensen in de wijk.


nieuwsbrief3

Partner in beeld: Saxion Hogeschool

Inburgeren kan op meer locaties dan alleen bij het ROC. Zo heeft ook Saxion inburgeringslessen, waarbij ze zich specifiek richten op mensen met een hoge opleiding in hun land van herkomst. Er zijn dan ook andere verwachtingen aan hun cursisten.

De lesopbouw is ook iets anders dan bij andere aanbieders. Er wordt meer zelfstandigheid gevraagd. Ook gelden er enkele eisen om toegelaten te worden tot de taallessen bij Saxion:

 • Je hebt een vooropleiding vergelijkbaar met MBO 4 of hoger
 • Je beheerst de Engelse taal
 • Je bent computervaardig
 • Je bent bereid en in staat tot hard werken
 • Je persoonlijke omstandigheden zijn goed (geen belemmeringen voor je leerproces)
 • Je bent zelfstandig in je werkhouding en hebt al moeite gedaan om zelf wat Nederlands te leren (dat mag via bijv. het Praathuis verlopen)

Cursisten die niet binnen bovenstaand profiel passen, worden doorverwezen naar andere aanbieders. Hier is voor gekozen om de mensen die wel les bij Saxion volgen, zo veel mogelijk kwaliteit te kunnen bieden. Cursisten die graag na hun inburgering een opleiding willen gaan volgen op een hbo of universiteit zijn een geschikte match met Saxion, waar ze kunnen doorleren tot en met Staatsexamen B2.

Inburgeringslessen bij Saxion kunnen betaald worden uit het inburgeringsbudget waar elke nieuwkomer recht op heeft, Saxion beschikt namelijk over het “Blik op Werk”  keurmerk.

Denkt u dat uw deelnemer geschikt is voor het traject bij Saxion? Kijk dan op www.saxion.nl/taalexpert voor meer informatie en een aanmeldingsformulier.


Tussendoortje

Creatief taalgebruik door Kees Torn

nieuwsbrief5

Tip van de maand:
Basisexamen Inburgering

 Waar begin je met een deelnemer die nog helemaal geen Nederlands kent? Het boek Basisexamen Inburgering van Ad Appel is dan een mooi hulpmiddel. Dit boek werkt toe naar niveau A1. Het is daarmee handig voor mensen die in het buitenland het basisexamen moeten doen, als ze bijvoorbeeld voor familiehereniging naar Nederland willen komen. Voor mensen die al in Nederland zijn en moeten inburgeren, is het een handige start op weg naar niveau A2.

Het boek is speciaal gericht op spreken en luisteren. Bij het boek horen ook een cd-rom, een website met veel extra oefeningen en een gratis app voor tablets. Mensen kunnen dus ook goed zelfstandig oefenen. Het helpt hen om de 1000 meest voorkomende Nederlandse woorden te lezen aan de hand van duidelijke afbeeldingen.

Basisexamen Inburgering wordt gebruikt in het Praathuis. Het is ook te leen in de bibliotheek en te koop via bol.com voor €24,95.

Voor meer informatie, kijk op www.basisexameninburgering.nl


nieuwsbrief4

In het kort: Wet Inburgering

Op de uitleg over de Wet Taaleis hebben we veel positieve reacties ontvangen. Een stuk over de Wet Inburgering is een mooi vervolg op deze wens naar wettelijke informatie.

Over de Wet Inburgering is veel te doen, vanwege de grote toestroom van asielzoekers de laatste paar maanden. In de wet staat dat mensen die naar Nederland komen en hier gaan wonen de Nederlandse taal moeten leren, weten hoe de samenleving in elkaar zit en leren hoe zij werk kunnen vinden. Maar wie moet hier nu precies aan voldoen?

– Hij/zij is tussen de 18 en 65 jaar
– Hij/zij heeft een Nederlandse verblijfsvergunning
– Hij/zij heeft geen paspoort uit de EU, EER, Turkije, of Zwitserland
– Hij/zij is van plan om langdurig in Nederland te blijven
– Hij/zij heeft geen Nederlandse diploma’s

Dit zijn dus bijvoorbeeld gezinsherenigers en asielzoekers. Ook mensen die willen naturaliseren, dus een Nederlands paspoort krijgen, moeten het inburgeringsexamen doen.

Het examen bestaat uit de onderdelen Lezen, Schrijven, Spreken, Luisteren, Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Hiervoor moet het niveau A2 gehaald worden, maar hoger via een Staatsexamen is natuurlijk ook goed.

Inburgeren is duur. Een asielzoeker mag hiervoor geld lenen tot een bedrag van maximaal €10.000. Als het examen wordt behaald, wordt het geleende bedrag omgezet in een gift. Een gezinsmigrant mag tot €5.000 lenen, maar moet dit wel terugbetalen.

Voor aanvullende ondersteuning kunnen mensen terecht bij organisaties zoals Alifa, maar dit is geen vervanging. Lessen voor de inburgering kunnen met geleend geld alleen worden gevolgd op scholen met het Blik op Werk-keurmerk.Klik hier voor een overzicht van alle scholen.

Volg of deel:
error