ENSCHEDE – Het Oranje Fonds heeft Alifa, de organisatie achter de Budget Advies Teams, 25.000 euro beschikbaar gesteld om de werkzaamheden van Budget Advies Teams (BAT) nog verder uit te breiden. Begin 2018 werd al besloten het project over heel Enschede uit te rollen, vanwege het eerder geboekte succes in 2017. In 1,5 jaar tijd werden nu al 167 inwoners geholpen.

Steun is nodig
Ook in Enschede ontstaan financiële problemen niet vanzelf. Of is een slechte financiële situatie van korte duur. Uit onderzoek blijkt dat tussen de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening zo’n 5 jaar zit. Vaak is het een opeenstapeling van factoren die ervoor zorgen dat er geen overzicht meer is. Er ontstaat achterstand en daardoor veelal grote schulden. Mensen kunnen in hele vervelende situaties belanden.

BAT bieden begeleiding
Omdat het aantal Enschedeërs met financiële problemen de afgelopen jaren sterk is toegenomen, zijn in juli 2017 de BAT opgericht. Dit is een initiatief van een kleine groep buurtbewoners die aandacht wilde schenken aan het omgaan met geld en schulden. Alifa heeft deze bewoners ondersteund door middel van training en begeleiding. Gaandeweg werd het project steeds groter, meldden zich meer inwoners en sloten meer vrijwilligers zich aan om als adviseur aan het werk te gaan. Hierdoor is de thuisadministratie van vele mensen samen op orde gebracht en zo schuldproblematiek aangepakt.

Externe steun
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Het verzoek om financiële hulp van de BAT is positief ontvangen. Voor de besteding van het grote bedrag van 25.000 euro is een plan gemaakt. Het zal ondermeer gebruikt worden om de vrijwilligers van de BAT nog beter te ondersteunen en om het onderwerp omgaan met geld en de hulp die de BAT kunnen bieden, nog meer onder de aandacht te brengen.
De doelstelling van 2019 was om 100 inwoners te helpen. Dat wordt zeker gehaald, de teller staat nu op 79. Door de steun van het Oranje Fonds is het streven nog beter om nog meer mensen te helpen.

Volg of deel:
error