Tel: (053) 480 12 00 Intranet
Drukwerk

Vitale burgers in een vitale stad

Alifa is een Enschedese organisatie die zich richt op maatschappelijke ondersteuning. Wij concentreren ons volledig op mensen, van jong tot oud, die het even niet meer redden. Wij bieden deze mensen ondersteuning en hanteren daarbij een integrale aanpak.

Wij zien het als onze taak om de inwoners van Enschede met elkaar te verbinden. Wij zetten ons in voor het verbeteren van onze buurten en wijken. Dit doen wij niet alleen! Wij werken nauw samen met onze partners in bijvoorbeeld de gemeente en de zorg.

Alifa richt zich op wijk- en buurtwerk, jeugd- en jongerenwerk, opvoedondersteuning, ouderenwerk en migrantenwerk.

Missie

Alifa biedt maatschappelijke versterking, activering en ondersteuning. Wij stimuleren mensen om grip te krijgen op hun eigen leven, om zelfstandig en in contact met anderen mee te doen in de samenleving. Onze focus ligt daarbij op preventief en integraal werken.

agency-aboutus-who-we-are

Visie

Mensen functioneren beter in de samenleving, zijn gezonder en gelukkiger als zij grip hebben op hun eigen leven en contacten met anderen hebben. Als zij maatschappelijk en economisch zelfstandig(er) vorm en inhoud aan hun leven kunnen geven en naar vermogen meedoen in de samenleving.

Organisatie

Directie

Liselot Reversma
Directeur
logo_handen_big.png

MT

Annet Overmars
Strategisch manager
Aldert Pauwels
Team Ondersteunend Manager
Sandra Dam
HR Adviseur

RvT

Ton Beune
Voorzitter Raad van Toezicht
Jeroen Goudt
Raad van Toezicht
Marjan Nekkers
Raad van Toezicht

Alifa heeft de governancecode W&MD geïmplementeerd en toegepast.

Samenwerkingspartners

Alifa is een organisatie met een breed vakgebied. Wij werken dus ook met veel verschillende samenwerkingspartners. Partners met wie Alifa nauw samenwerkt zijn bijvoorbeeld: de gemeente Enschede, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen, Jarabee, Politie, Integrale Kind Centra, Tactus, Humanitas, CJG, Sportaal, ondernemers, burgerinitiatieven, speeltuinen, huisartsen, wijkcoaches, bibliotheken, ROC van Twente, M-Pact, Loes, SMD, Stichting Lezen & Schrijven, Oranjefonds, SES, Saxion en de Universiteit Twente.

logo_handen_big

Alifa werkt in opdracht en in samenwerking met overheden, instellingen en bedrijven om de eigen kracht van burgers te bevorderen. Samenwerkingspartners zijn essentieel om de eigen kracht en het ‘noaberschap’  bij de inwoners van Enschede te activeren. Creatieve oplossingen bedenken we niet alleen. Dat doen wij samen met u en andere samenwerkingspartners, in wonen, werken, welzijn, onderwijs, sport en zorg.

Wij zijn op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners die buiten de bestaande kaders willen denken. Partners die onorthodoxe projecten en activiteiten willen opzetten die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Enschede. Dáár is het ons om te doen.

Bent u nieuwsgierig en wilt ook u deelnemen? Neem contact met ons op via onderstaande button en geef in uw bericht aan voor welke doelgroep(en) u zich in wilt zetten.

De kwaliteit van Alifa

Alifa werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Onze geschoolde professionals werken efficiënt en hanteren een duidelijk beleid over hoe medewerkers handelen in bepaalde situaties. Wij streven naar zekerheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid. Zo bieden wij een gezonde en veilige omgeving voor al onze klanten.

Hoe tevreden bent u over Alifa? Neem contact met ons op via onderstaande button en laat het ons weten!


Jaarverslag

Alifa brengt jaarlijks een Bestuurlijk Jaarverslag uit.

Hieronder vindt u de digitale versie van de verslagen.