Tel: (053) 480 12 00 Intranet

Opvoedondersteuning in Stadsdeel Centrum

Het opvoeden van een kind is niet alleen een hele leuke, maar ook een lastige taak. Tijdens het opgroeien zult u regelmatig de nodige uitdagingen tegenkomen die vragen bij u zullen oproepen. Als ouder kunt u bij Alifa terecht met deze vragen. Om u te ondersteunen hebben wij in samenwerking met de gemeente een uitgebreid aanbod van programma’s en cursussen opgezet. Vaak is er tijdens een cursus kinderopvang aanwezig. Er is altijd een passende optie in de buurt voor u en uw kind!


Aanbod leeftijd 0-4

IMG_1973

Ontmoetingsgroep 0-4 jaar

De ontmoetingsgroep is een wekelijkse bijeenkomst waar wekelijks een thema wordt besproken zoals bijvoorbeeld: normen en waarden, (buiten) spelen, uw kind ondersteunen bij huiswerk, etc. Deze bijeenkomsten zijn interactief; ouders vertellen over hun eigen ervaringen en kunnen elkaar zo ondersteunen.

Spel aan huis

Spel aan huis is een programma voor ouders met kinderen van 2 tot 8 jaar oud. We gaan 20 weken lang (elke week gemiddeld 1,5 uur) samen bij u thuis spelen met u en uw kind. Spel aan huis is geschikt voor kinderen die bijvoorbeeld concentratieproblemen hebben, voor kinderen die weinig structuur kennen of misschien moeite hebben met alleen of samen spelen. We maken een op maat gemaakt spelplan waar we werken aan de doelen voor het kind en u als ouder(s).

Alifa wijst de weg! 

Wij kunnen u als ouder informatie geven over de voorzieningen en activiteiten in uw buurt die belangrijk kunnen zijn voor uw kind(eren). Door bij u thuis langs te komen, kunnen wij de tijd nemen om de voor u relevante informatie door te nemen. Denk bijvoorbeeld aan taallessen, babyzwemmen, opvoedcursussen, ontmoetingsgroepen en nog veel meer! Komen er nieuwe ouders in uw wijk, of heeft u zelf een vraag? Wij komen graag langs!

Cursus Peuters in zicht

Deze cursus is voor ouders van peuters vanaf 2 jaar. We behandelen in 4 bijeenkomsten de alledaagse opvoedsituaties zoals bijvoorbeeld: (niet) eten, (niet) slapen en zindelijkheid. We geven u informatie en advies om het opvoeden gemakkelijker en leuker te maken. Onze basisbegrippen zijn steunen, stimuleren en sturen.


Aanbod leeftijd 4-12

Cursus Opvoeden en zo

Deze praktische cursus geeft u advies en informatie over alledaagse opvoedsituaties. In 5 bijeenkomsten leert u als ouder een aantal vaardigheden die u kunnen helpen om het opvoeden gemakkelijker en leuker te maken. Ons motto is: aanleren is makkelijker dan afleren! We kijken dus naar het belang van aandacht en complimentjes en als u toch straf moet geven, hoe doet u dat dan?

Cursus Drukke kinderen

Deze cursus is voor alle ouders die hun kind als druk ervaren. De opvoeding van een kind met druk of hyperactief gedrag is niet altijd een eenvoudige opgave. Het is daarom belangrijk om in het juiste stadium u een steuntje in de rug te bieden. In 6 bijeenkomsten krijgt u de kans om ervaringen uit te wisselen en geven wij tips en handvaten om het drukke gedrag van het kind te hanteren. Let op! Deze cursus is niet specifiek gericht op ouders met kinderen die ADHD-problematiek hebben.

556303_36366042

Triple P

Bij het programma Triple P (niveau 3) ondersteunt één van onze medewerkers u bij de opvoeding van uw kind. Dit programma vindt plaats bij uw thuis. We gaan 4 gesprekken met u aan. In deze gesprekken denken wij mee over de aanpak van uw opvoedingsvraag of probleem. We geven u handvaten en leren u vaardigheden om uw vraag of probleem zelf op te lossen. We hebben ook een Triple P programma (niveau 4) voor als uw probleem of vraag intensiever is.

Cursus Opvoeden in twee culturen

Deze cursus is voor ouders die zelf in een ander land zijn grootgebracht dan waar hun kind nu opgroeit. Tijdens 4 bijeenkomsten praten we samen met de ouders over thema’s zoals: wat zijn overeenkomsten en verschillen in opvoeding in het land van herkomst en in Nederland? Welke normen en waarden zijn belangrijk om te houden of bij te stellen?

Thema bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn op maat gemaakt voor ouders die vragen hebben over opvoeden en de ontwikkeling van hun kind. De thema’s van deze bijeenkomsten worden in overleg met school bepaald. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om de opvoedvaardigheden van u als ouder te vergroten. We behandelen thema’s als: tweetalig opvoeden, welke rol heeft u als ouder in de educatie van uw kind, wat zijn de rollen van vader en moeder in het gezin en ga zo maar door.


Groepen 12+ (pubers)

Foto beleidsveld 111

Cursus Samen door de puberteit 

In deze cursus krijgt u als ouder informatie over de pubertijd. Wij geven u handvaten en leren u vaardigheden die passen bij de veranderende rol van de ouder van een puber. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten waarbij we bespreken wat pubertijd is, hoe u het beste kan communiceren met uw puber en wat u kunt doen als uw puber niet luistert.

Triple P Puber

Bij het programma Triple P Puber ondersteunt één van onze medewerkers u bij de opvoeding van uw puber. Dit programma vindt plaats bij uw thuis. We gaan 4 gesprekken met u aan. In deze gesprekken denken wij mee over de aanpak van uw opvoedingsvraag of probleem. We geven u handvaten en leren u vaardigheden om uw vraag of probleem zelf op te lossen.

Jonge Moedergroepen

Op jonge leeftijd moeder worden of zijn kan erg lastig zijn. Daarom heeft Alifa cursussen en programma’s ontwikkeld voor de jonge (aanstaande) moeders. Klik HIER voor meer informatie.


Vragen over opvoeden?
Ontmoetingsgroepen!

Alle ouders lopen wel eens tegen vragen aan in de opvoeding van hun kind. Soms loopt u ondanks al uw goede bedoelingen tegen knelpunten aan zoals bijvoorbeeld een scheiding, het overlijden van een naaste of als uw kind gepest wordt. Als u merkt dat u een steuntje in de rug kan gebruiken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Uit ervaring weten we dat bij veel problemen er meestal een goede en simpele oplossing is. Onze opvoeddeskundigen kijken met u mee en kunnen gericht advies bieden voor uw situatie.

Klik HIER voor een overzicht van de Ontmoetingsgroepen in de stadsdelen.