Tel: (053) 480 12 00 Intranet

Wijkwerk in Stadsdeel Centrum

In buurten en wijken bruist het vaak van de wensen en ideeën. De initiatieven die hieruit voortkomen willen wij graag helpen versterken. Ook bij u in de buurt! Zo kunt u ons inschakelen voor advies en ondersteuning, of voor het maken van verbindingen met andere buurtbewoners, partners, initiatieven en activiteiten. Zo geven wij samen vorm aan actief burgerschap.


Leefbare buurten en wijken

Het wijkwerk van Alifa richt zich op de leefbaarheid en veiligheid van de wijken in Enschede. Om het eerste contact te leggen met de bewoners gaan we de buurten in. We gebruiken daarvoor onder meer de Alifa Multicar (een electrowagen die wij onze “accommodatie op locatie” noemen) of de Buurttafel (een praattafel waaraan we u uitnodigen voor een kop koffie en een gesprek over uw buurt). Ook ondersteunen we buurtinitiatieven die voor en door buurtbewoners worden georganiseerd. Zo hebben we de afgelopen jaren samen met de Buurtcommissie Binnensingel Zuid Oost de themadag “Veilig op Vakantie” georganiseerd en zijn we met de Wijkraad Horstlanden Veldkamp de wijk in gegaan om ideeën op te halen voor nieuwe buurtinitiatieven. Op basis daarvan bepalen we onze verdere rol. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het organiseren van een straatfeest waar bewoners van een buurt of straat contact met elkaar kunnen leggen, maar ook bewoners bemiddelen naar vrijwilligerswerk.

DSC01292

We doen het samen

Wij koppelen onze inzet vaak met die van andere organisaties, die zich richten op de leefbaarheid in de buurten en het versterken van de sociale samenhang en talentontwikkeling. Dat zijn vrijwilligers- organisaties zoals de 2 speeltuinen (de Huiskamers van de Buurt) en de wijkraden, professionals zoals de wijkcoaches en Bruggerbosch. Samen met de 2 speeltuinen in Hogeland Noord en Getfert-Perik ontwikkelen we op dit moment een plan voor een ontmoetingscentrum voor beginnend dementerenden en hun mantelzorgers.

Iedereen doet mee

Net als u willen wij graag dat iedereen in uw wijk meedoet, talenten ontwikkelt en betrokken is bij de samenleving. Dat vergroot de leefbaarheid en versterkt de sociale samenhang. Wilt en kunt u meedoen aan ons programma, maar weet u niet zo goed waar u hiervoor terecht kunt, loopt u tegen beperkingen aan of heeft u andere vragen? Samen met u kijken wij graag naar mogelijkheden en kansen.

HPIM3891