Tel: (053) 480 12 00 Intranet

Wijkwerk in Stadsdeel Noord

In buurten en wijken bruist het vaak van de wensen en ideeën. De initiatieven die hieruit voortkomen willen wij graag helpen versterken. Ook bij u in de buurt! Zo kunt u ons inschakelen voor advies en ondersteuning, of voor het maken van verbindingen met andere buurtbewoners, partners, initiatieven en activiteiten. Zo geven wij samen vorm aan actief burgerschap.


Buurtinitiatieven ondersteunen

Wij ondersteunen buurtinitiatieven die voor en door buurtbewoners worden georganiseerd. Zo hebben wij de afgelopen jaren bewonerscomités en wijkraden kunnen ondersteunen bij het neerzetten van succesvolle activiteiten en projecten in hun buurt of wijk. Ook al gaat het over het opknappen van de buurt, het uitbreiden van de faciliteiten in de buurt of het verbeteren van onderling contact, uw inbreng wordt gewaardeerd!

Usselerschool 07

Het maken van connecties

Het is voor Alifa van belang om goed contact te hebben met de inwoners van onze wijken en buurten en dat inwoners goed onderling contact hebben. Om uw buurt te leren kennen komen we  bijvoorbeeld langs met onze Alifa Multicar. Na ons bezoek gaan we aan de hand van onze bevindingen kijken wat wij kunnen bijdragen en gaan we nadenken over onze plannen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een straatfeest organiseren waar bewoners van een buurt contact met elkaar kunnen leggen.

Iedereen doet mee

Net als u willen wij graag dat iedereen in uw wijk meedoet, talenten ontwikkelt en betrokken is bij de samenleving. Dat vergroot de leefbaarheid en versterkt de sociale samenhang. Wilt en kunt u meedoen aan ons programma, maar weet u niet zo goed waar u hiervoor terecht kunt in uw eigen wijk? Heeft u andere vragen? Loopt u tegen beperkingen aan? Samen met u kijken wij graag naar mogelijkheden en kansen.

Doe-workshop Inkr8

Wil je leren omgaan met conflicten? Wil je weten op welke manieren je het beste een meningsverschil of een conflict op kan lossen? In deze Inkr8 workshop leer je dit door het te ervaren en door het te doen. Ook kun je zelf opgeleid worden om het weer aan anderen te leren.

Klik op de link DOE-WORKSHOP voor meer informatie.

Workshop De tussen Stap:

Flyer DE tussen STAP_