Tel: (053) 480 12 00 Intranet

Jonge Moeders

Voor iedereen kan het wel eens een tijdje minder goed lopen. Het kan zijn dat je gewoon even niet weet hoe je als ouder bepaalde dingen moet aanpakken en het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voor staat. Als je als jonge vrouw een kind hebt (of verwacht) is het belangrijk dat je ondanks alles een gezonde en stabiele situatie creëert voor het kind.

Als vrijwilliger bij Alifa biedt u een steuntje in de rug voor jonge moeders. U zorgt voor een beetje extra aandacht en probeert de zelfredzaamheid van de jonge moeders te versterken.


’t Zeggelt 02

Wat wij doen

Onze ondersteuning is bedoeld voor vrouwen tot en met 23 jaar. Ons doel is om ervoor te zorgen dat jonge moeders die in ons traject komen uiteindelijk zelfredzaam worden. Dit willen we bereiken door hen zelf stappen te laten ondernemen, door hun motivatie op te bouwen en door de juiste middelen aan te reiken.

Alifa organiseert verschillende ontmoetings- en praatgroepen voor jonge moeders. In deze groepen behandelen wij verschillende onderwerpen die gericht zijn op de veranderingen in het leven die zich voordoen als je een kind hebt, krijgt of verwacht. Moeders kunnen hier vragen stellen, bijpraten met andere moeders over wat hun bezighoudt en informatie inwinnen.

Wij organiseren de volgende groepen:

Aanstaande moeder groep

In deze groep bereiden we de moeders voor op de aanstaande bevalling, de komst van de baby en alle verandering die dit met zich meebrengt.

Jonge moeder groep

In deze groep focussen wij ons op de verzorging en opvoeding van het kind. Ook leggen wij in deze groep aandacht op het leven van de moeder zelf; wat wil jij gaan doen en hoe kan jij dit bereiken?

Opvoedondersteuningsgroep

Op jonge leeftijd moeder worden is een gecompliceerde situatie. In deze groep ligt de focus op het opvoeden en de vragen die dat met zich meebrengt.

Hoe gaan we te werk

Wij werken in onze groepen vanuit drie hoofdthema’s:

Eigen ontwikkeling

Toekomst

Opvoeding

Ook hanteren wij in onze groepen de ‘Triple P’ methode. Bij deze methode staat positief opvoeden centraal. In vier gesprekken gaan we meedenken met de moeder over de aanpak van hun vragen of problemen. Onze ‘Triple P’ medewerkers helpen moeders om een oplossing te vinden die bij de moeder en het kind past. Zo voorkomen we dat een klein probleem groot wordt en dat het opvoeden van een kind weer leuk wordt.

IMG_1973

Vrijwilliger worden?

Wij zoeken begeleiders en vrijwilligers die náást de moeders staan en vanuit betrokkenheid handelen. Zo zorgen we ervoor dat de jonge moeders hun zelfwaarde behouden en het gevoel krijgen dat we gezamenlijk aan de slag gaan. Dit levert een positieve bijdrage aan hun ontplooiing en ontwikkeling, de moeders voelen zich zo krachtiger en krijgen hierdoor geloof in hunzelf.

Wij zoeken o.a. vrijwilligers voor onze kinderopvang. De kinderopvang wordt georganiseerd naast onze praat- en ontmoetingsgroepen zodat de moeders ongestoord met hun ontwikkeling bezig kunnen gaan.

Wilt u ons op een andere manier ondersteunen? Aarzel niet om via onderstaand formulier contact op te nemen en vernoem in het bericht de wijze waarop u ons wilt ondersteunen!

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht