Tel: (053) 480 12 00 Intranet

Wijkwerk

Net als u willen wij graag dat iedereen in een wijk meedoet, talenten ontwikkelt en betrokken is bij de samenleving. Dit vergroot namelijk de leefbaarheid en versterkt de sociale samenhang in de wijken. Daarom ondersteunt Alifa bewoners in het maken van verbindingen met andere buurtbewoners door middel van onze initiatieven en activiteiten. Zo geven wij samen vorm aan actief burgerschap.


HPIM3848

Wat wij doen

Wij organiseren verschillende activiteiten en projecten om de samenhang in de Enschedese wijken te vergroten. Om verbinding te leggen tussen buurtbewoners is ontmoeting noodzakelijk. Dit sociale contact is essentieel voor een gelukkig bestaan.

Zo organiseren wij bijvoorbeeld:

Koffiepicknick

Bewoners kunnen bij ons een koffiepicknick aanvragen. Alifa organiseert dan een koffiepicknick in het midden van de buurt. Dit is een goede gelegenheid om contacten te leggen en om te kijken wat er speelt in de buurt.

Stadswandelingen

Wie Enschede kent, weet dat de binnenstad meer te bieden heeft dan een aantal cafés en winkels. In de stadswandelingen worden inwoners begeleid door gidsen die hen alles kunnen vertellen over de rijke geschiedenis van onze mooie stad.

De welkomstdienst

Met de Welkomstdienst worden nieuwe bewoners welkom geheten in hun buurt door middel van een informatiemap waar informatie in staat over activiteiten en voorzieningen in hun wijk.

Hoe gaan we te werk

Bij onze activiteiten en projecten wordt iedereen in zijn of haar krachten en talenten gezet. U kunt als vrijwilliger helpen door anderen in hun kracht te zetten, voornamelijk de kwetsbare bewoners uit een wijk. Onze werkwijze is afhankelijk van de analyse die in eerste instantie wordt gemaakt van een situatie. Elke wijk en elk vraagstuk vergt een specifieke aanpak.

Als vrijwilliger kunt u ons ondersteunen door tijdens onze activiteiten bewoners:

aan te spreken op hun interesses en/of talenten

te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten

te stimuleren zich in te zetten (participeren) voor de maatschappij

Wijkwerk Vrijwilligers

Vrijwilliger worden?

Wij zoeken begeleiders en vrijwilligers die ons willen ondersteunen om de samenhang van wijken in Enschede te versterken. We zoeken vrijwilligers die uit betrokkenheid handelen en gezamenlijk met de buurtbewoners aan de slag willen gaan.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht