Welzijn Senioren

Hulp bij administratie

Voor migranten senioren

De oudere migrant is voor een groot deel niet in staat essentiële informatie voor een zelfstandig bestaan in Nederland tot zich te nemen. Onder de eerste generatie migranten zijn een grote groep analfabeet of laaggeletterd in eigen taal. Hun beperkte beheersing van het Nederlands zorgt ervoor dat de communicatie met mensen van buiten de eigen kring moeilijk wordt. De problemen die hieruit voortvloeien zijn: het niet kunnen volgen van ontwikkelingen, moeite hebben met post, plannen en volgen van afspraken met derden, verrichten en beheren van geldzaken, lezen van brieven en invullen van formulieren en gebruik van digitale wereld enz. Hierdoor bouwen zij achterstand op eigen rechten en plichten.

Alifa Welzijn Senioren heeft op twee ochtenden een inloopspreekuur:

Dinsdag en donderdag van 9.30-12.00 uur.

 

Tel. 053 432 01 22

Chat