Welzijn Senioren

Belasting Invulhulp

Hulp bij uw belastingaangifte

Elk jaar worden we opnieuw herinnerd om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting. U ontvangt namelijk een uitnodiging van de belastingdienst. U bent dan verplicht aangifte te doen! Ook ontvangt u een brief met een machtigingscode en die code is heel belangrijk om u te kunnen helpen. Bewaart u daarom beide brieven zorgvuldig. De belastingdienst kan ook op een andere wijze kenbaar maken dat u aangifte moet doen.

Hulp bij uw belastingaangifte
U wordt thuis bezocht, want daar beschikt u over alle gegevens die nodig zijn voor een juiste aangifte. Voor de juistheid van de aangeleverde gegevens blijft u zelf verantwoordelijk. Voor het verzorgen van de aangifte, de verzending en de uitdraai van uw aangifte in 2020 betaalt u € 15,- aan de invuller.

 

Aanmelden
Mensen die voor de eerste keer gebruik willen maken van het belastingproject kunnen zich aanmelden bij:

Contactpersoon
Naam: Sander Geurtse
E-mail: s.geurtse@alifa.nl
Tel. 053 480 1200

Deelnemers die al eerder gebruik hebben gemaakt van de diensten van het project hoeven zich niet meer bij Alifa Welzijn Senioren aan te melden. Deze deelnemers zijn al eerder geholpen en zullen door “hun” invuller worden benaderd om een afspraak te maken.
Chat