Senioren

Welzijn op Recept

Wij helpen u met het vinden naar een geschikte activiteit die bij u past!

U staat in het middelpunt
In het begin na uw pensionering is het vullen van de dagen geen enkel probleem. Er liggen nog altijd diverse klusjes te wachten bij uzelf en/of bij uw kinderen. Het lijkt wel of u een lange “vakantie” heeft. Het kan zijn dat het na verloop van tijd moeilijker wordt om een leuke daginvulling te vinden en dat u het contact met andere mensen gaat missen. Ook kan het zijn dat u, door het wegvallen van vrienden en buurtgenoten, geleidelijk wat passiever bent geworden. U zou graag iets meer omhanden willen hebben of meer contact met anderen.

Bij Welzijn op Recept staat u centraal. Alles draait om die ene vraag: Wat kan u helpen zodat u zich (weer) goed voelt?
Alifa helpt u hierbij om de antwoorden op die vraag te vinden.

“Meneer R. kwam na zijn pensionering in een gat terecht. Hij zat veel thuis en voelde zich moe en lusteloos. Met deze “vage” klachten is hij naar zijn huisarts gegaan. Na onderzoek schreef de huisarts meneer R. een welzijnsrecept. Met dit recept kwam hij bij de medewerker van Welzijn op Recept. Samen hebben ze gekeken wat de interesses van meneer R. zijn. Meneer R. bleek als kok werkzaam te zijn geweest. Hij gaf aan in die richting wel iets te willen doen. Meneer is nu actief als vrijwilliger bij een eetsoos voor senioren. Hij heeft hier veel plezier in en voelt zich stukken beter!”

Hoe werkt het
De Alifa-medewerker van Welzijn op Recept neemt de tijd om samen met u uit te zoeken hoe u weer zin in de dag krijgt. Wat heeft u altijd gedaan, waar heeft u plezier in gehad? Waar bent u goed in en wat vindt u echt niet leuk? Daarna kijkt u samen naar de toekomst: wat zou u nog willen? Waar krijgt u goede zin van? Alifa Welzijn Senioren heeft een speciale map samengesteld met daarin allerlei voorbeelden van activiteiten, studie en vrijwilligerswerk. Zoals: actief in de natuur, fietsgroepen, wandelgroepen, Nordic Walking, dansen en zang, georganiseerd schouwburgbezoek, samen koken, samen eten, ontmoetingsgroepen, taalbegeleiding voor anderstaligen, zelf een andere taal leren, cursus geschiedenis, kaarten, handwerken, schilderen en heel veel verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

De medewerker van Alifa selecteert een aantal activiteiten en/of vrijwilligerswerk. Samen bespreekt u deze voorstellen en u kiest een activiteit of het vrijwilligerswerk dat volgens u het beste bij u past. U kunt vervolgens zelf contact opnemen met de activiteit of vrijwilligerswerk waar uw voorkeur naar uitgaat. Als u het moeilijk vindt om de eerste stap te zetten om naar een activiteit/vrijwilligerswerk te gaan, dan kan de medewerker van Alifa u daarbij begeleiden.

“Mevrouw W. is weduwe en zag steeds meer mensen uit haar omgeving verdwijnen. Haar kringetje werd steeds kleiner. De dagen gingen ook steeds meer op elkaar lijken. Ze had niet veel zin om alleen iets te ondernemen. Ze bleef ’s avonds steeds langer TV kijken. Ze kwam in contact met een wijkcoach en zij attendeerde haar op Welzijn op Recept. Samen met de medewerker van Alifa Welzijn Senioren is gekeken wat mevrouw leuk zou vinden om te gaan doen en welke mogelijkheden er in haar buurt zijn. Mevrouw is nu een dagdeel actief als gastvrouw in een verzorgingshuis en ze volgt op de donderdag Engelse les. Bij deze nieuwe bezigheden heeft ze leuke mensen ontmoet. Ze heeft meer plezier in de dingen die ze doet en voelt zich vitaal.”

Bekijk hier een filmpje over Welzijn op Recept

Voor meer informatie over Welzijn op Recept:
Alifa Welzijn Senioren
Leroy Veldhuis
Telefoon: 053 432 01 22
E-mail: welzijnoprecept@alifa.nl

Chat