Welzijn Senioren

Thuisadministratie

Ondersteuning bij uw administratie

Steeds meer mensen hebben het gevoel overspoeld te worden door brieven, rekeningen en formulieren. Het is moeilijk om het overzicht te houden. Bij Alifa Welzijn Senioren kunt u ondersteuning vragen bij het uitzoeken en bijhouden van uw administratie.

Ondersteuning bij uw persoonlijke administratie
Veel ouderen hebben moeite met het op orde brengen en houden van de administratie. De vele formulieren, brieven, bankafschriften en rekeningen maken dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Alifa Welzijn Senioren ondersteunt via Thuisadministratie, ouderen in Enschede. Onze vrijwilligers helpen vele ouderen met het ordenen van hun administratie.

Aanmelden
Wanneer u zich bij ons aanmeldt als belangstellende komt een intaker van het project Thuisadministratie bij u op bezoek om te kijken of u deel kunt nemen. Er wordt samen met u gekeken naar wat u wilt en wat er moet gebeuren. Vervolgens wordt u bemiddeld met een vrijwilliger. Deze vrijwilliger zal u regelmatig bezoeken.

Heeft u belangstelling voor hulp bij uw administratie, dan kunt u telefonisch of per e-mail een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

 

Bekijk hier een filmpje over Thuisadministratie

Contactpersoon
Wil Varwijk
w.varwijk@alifa.nl
Tel. 053 432 01 22

Chat