Jongeren

Jongeren Informatie Punt

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) van Alifa geeft informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd. JIP is voor jongeren tussen de 12 & 27 jaar.

Jongeren kunnen er terecht voor:

Informatie

Het JIP wil jongeren informeren over onderwerpen waar zij belangstelling voor hebben. Daarom zijn er op het JIP bijna tientallen verschillende folders en brochures aanwezig en kunnen wij je online de weg wijzen.

Bemiddeling

Sommige jongeren ervaren een drempel om contact op te nemen met instanties. Een jongerenwerker van Alifa kan hierbij ondersteunen.

Advies

Het JIP is er ook voor jongeren die advies wensen. De jongerenwerker bespreekt samen met de jou de voor- en nadelen van een beslissing. De uiteindelijke keuze blijft bij de jezelf.

Praktische ondersteuning

Je kan bij het JIP terecht wanneer je moeite hebt om formulieren in te vullen. Wij kunnen hierbij begeleiden.

Doorverwijzing

Soms hebben jongeren meer hulp nodig dan het JIP kan bieden. In dat geval wordt gekeken waar je wel de juiste hulp kan krijgen. Jongerenwerkers verwijzen door wanneer dit van toepassing is, bijvoorbeeld naar het bureau voor rechtshulp, de sociale dienst, jeugdbescherming of een andere instelling.

Preventie en voorlichting

Het JIP geeft voorlichting over allerlei uiteenlopende onderwerpen die jongeren bezighouden. We kiezen in overleg hiervoor een geschikte locatie. Vaak is dat het pand van het JIP zelf.

Belangenbehartiging

Jongerenwerkers komen op voor de belangen van jongeren! Wanneer bepaalde regelingen niet blijken te werken of nadelig zijn voor jou, zal het JIP zich inzetten om dit onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie:

Christine Saweiros: c.saweiros@alifa.nl

Chat