Budget advies teams

Voedselbank/Kledingbank aanvragen

Voor de aanvragen voor voedselbank en kledingbank is een controle verplicht. 
Hierbij is er zoveel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. 

 

Voor een aanvraag hebben wij nodig:

 

 Als u inkomen heeft: 

3 maanden bankafschriften (zowel betaal als spaarrekening) 
eventueel overzicht schulden 

 

 Heeft u inkomen maar valt u onder Bewind, dan levert u bewindvoerder het volgende aan: 

 3 maanden afschriften van de beheerrekening en leefgeldrekening 
Schuldenoverzicht 
Budgetplan 

 

 WSNP & MSNP: 

Uw bewindvoerder mag zich rechtstreeks bij de voedselbank melden  
Email: Info@vbeh.nl  

 

 Geen Inkomen: 

 Heeft u momenteel geen inkomsten maar hebt u een aanvraag gedaan voor een uitkering dan is het afdoende om een bewijs van de aanvraag op te sturen. 

Alle benodigde informatie kunt u per mail of per post aan ons toesturen.
Zie onze contact pagina voor de contactgegevens