Opvoeden & Opgroeien

Sterker uit de scheiding

Denk je aan scheiden, lig je in scheiding of ben je recent gescheiden? Dan zijn de themaochtenden 'sterker uit de scheiding' misschien wel iets voor jou. 

Een scheiding is het einde van jouw oude gezinsleven en de start van een nieuw gezinsleven. Dit gaat meestal niet zonder slag of stoot. ‘Sterker uit de scheiding’ helpt je hierbij.

Scheidende ouders kunnen hun kind op een positieve manier helpen bij de overgang naar de nieuwe situatie. Triple p ‘sterker uit de scheiding’ ondersteunt ouders bij deze overgang, geeft handvaten om om te gaan met de stress van de echtscheiding en helpt bij de opbouw van een positieve relatie met de co-ouder en herstel van de opvoedbalans. 

In 6 bijeenkomsten is er aandacht voor de overgangsfase voor het gezin, de bijkomende emoties, de impact voor de kinderen, de eventuele conflicthantering en het nieuwe leven als alleenstaande ouder. 

Deze cursus kan individueel of in groepsverband aangeboden worden. De groepscursus start na voldoende aanmeldingen. Individuele begeleiding kan na aanmelding opgestart worden.

De bijeenkomsten zijn gratis, maar niet vrijblijvend. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze voor zover mogelijk aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten, het werkboek bijhouden en de huiswerk opdrachten thuis uitvoeren. Ook wordt binnen de groep afgesproken dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met de gedeelde informatie. 

Voor meer informatie of aanmelden, kun je contact opnemen met Marion of Hilde. 

Marion - 06 22 78 53 40 - m.vangils@alifa.nl

Hilde - 06 53 20 53 56 - h.quivooy@alifa.nl

Chat