Nieuw Begin

Wat doet NBE?

Nieuw Begin Enschede (NBE) ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het zoeken van vrijwilligerswerk. NBE werkt met een team van vrijwilligerswerkcoaches en is ontstaan vanuit passie om mensen te helpen, die ondersteuning kunnen gebruiken en waar de reguliere instanties niet altijd de middelen en tijd voor hebben. NBE geeft tijd en aandacht zonder voorwaarden en werkt met en voor vrijwilligers.

NBE matcht de vrijwilliger en de vrijwilligerswerkcoach. De coach bouwt een vertrouwensband op en fungeert als een extra steuntje in de rug. De vrijwilligerswerkcoach begeleidt, op basis van gelijkwaardigheid en respect. Beiden geven aan wat ze van elkaar verwachten. NBE werkt niet met een format, de vrijwilliger is het format.

Samen kijken ze wat de mogelijkheden zijn, welke interesses en werkervaringen er zijn. Op basis daarvan wordt er dan gekeken naar een geschikte vrijwilligersplek. Nadat er een afspraak is gemaakt met de eventueel toekomstige werkplek kan ervoor gekozen worden dit samen te doen of alleen. De vrijwilliger overlegt met de coach wat hij/zij wil. De vrijwilliger kan er ook voor kiezen dat de vrijwilligerwerkscoach de eerste keer/keren aanwezig is op de nieuwe vrijwilligersplek.

NBE heeft een groot netwerk van organisaties, waar vrijwilligers geplaatst kunnen worden.

Het coachplan van de NBE dient als leidraad voor de ondersteuning van de vrijwilliger. Dit coachplan is eigendom van de vrijwilliger en blijft dit gedurende het hele traject.

De vrijwilligerswerkcoach is voor de eerste 3-5 maanden het aanspreekpunt voor de vrijwilliger, zodat er een klankbord is voor de ervaringen binnen het vrijwilligerswerk. De coach blijft de vrijwilliger ondersteunen totdat hij/zij een geschikte en duurzame vrijwilligersplek heeft gevonden. Uiteraard gaat dit in overleg met de vrijwilliger.

 

Wat kan NBE voor uw organisatie betekenen?

  • De vrijwilliger kijkt samen met de vrijwilligerswerkcoach, naar wat er verwacht wordt als vrijwilliger binnen je organisatie en of hij/zij daar aan kan en wil voldoen.
  • In overleg kan de vrijwilliger aangeven of hij/zij zelf, of de coach contact opneemt met uw organisatie.
  • Nadat er een afspraak is gemaakt met de vrijwilligersbegeleider van uw organisatie  kan de vrijwilliger  er voor kiezen alleen, of samen met de vrijwilligerswerkcoach, het kennismakingsgesprek te voeren.
  • Ook kan de vrijwilliger er zelf voor kiezen of de coach de eerste keer/keren aanwezig is met hem/haar binnen uw organisatie.
  • De vrijwilligerswerkcoach kan voor de eerste 4-5 maanden het aanspreekpunt zijn voor de vrijwilliger en uw organisatie.
  • Indien u en/of de vrijwilliger dit wensen kunt u regelmatig gesprekken voeren met de coach van de NBE over uw beider bevindingen van het vrijwilligerswerk van de vrijwilliger binnen uw organisatie.
  • Voor al uw vragen met betrekking tot begeleiding van vrijwilligers kunt u terecht bij NBE.
  • Ook kan het team van NBE uw organisatie ondersteunen in het begeleiden van vrijwilligers.

Bekijk hier de diensten van NBE

Chat