Nieuw Begin

Wat doet NBE?

Nieuw Begin Enschede (NBE) stelt zich ten doel om mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, te ondersteunen naar het zoeken van geschikt en duurzaam vrijwilligerswerk. NBE werkt met een team van vrijwilligerscoaches en is ontstaan vanuit passie om mensen te helpen, die ondersteuning kunnen gebruiken en waar de reguliere instanties niet altijd de middelen en tijd voor hebben. NBE geeft tijd en aandacht zonder voorwaarden vooraf en werkt met en voor vrijwilligers.

NBE matcht de vrijwilliger en de vrijwilligerscoach. De vrijwilligerscoach bouwt een vertrouwensband op en fungeert als een extra steuntje in de rug. De vrijwilligerscoach begeleidt, op basis van gelijkwaardigheid en respect. Beiden geven aan wat ze van elkaar verwachten. NBE werkt niet met een format, de vrijwilliger is het format.

Samen met de vrijwilligerscoach kijkt de vrijwilliger wat de (on)mogelijkheden zijn, welke interesses en werkervaringen er zijn. Op basis daarvan wordt er dan gekeken naar een geschikte vrijwilligersplek. Nadat er een afspraak is gemaakt met de eventueel toekomstige werkplek kan ervoor gekozen worden dit samen te doen of alleen. De vrijwilliger overlegt met de coach wat hij/zij wil. De vrijwilliger kan er ook voor kiezen dat de vrijwilligerscoach  de eerste keer/keren aanwezig is op de nieuwe vrijwilligersplek.

NBE heeft een groot netwerk van organisaties, waar vrijwilligers geplaatst kunnen worden.

Het coachplan van de NBE dient als leidraad voor de coaching/ondersteuning van de vrijwilliger. Dit coachplan is eigendom van de vrijwilliger en blijft dit gedurende het hele traject.

De vrijwilligerscoach is voor de eerste 3-5 maanden het aanspreekpunt voor de vrijwilliger, zodat er een klankbord is voor de ervaringen binnen het vrijwilligerswerk. De vrijwilligerscoach blijft de vrijwilliger coachen totdat hij/zij een geschikte en duurzame vrijwilligersplek heeft gevonden. Uiteraard gaat dit in overleg met de vrijwilliger.

Wat kan NBE voor organisaties betekenen?

  • De vrijwilliger kijkt samen met de vrijwilligerscoach, naar wat er verwacht wordt van hem/haar  als vrijwilliger binnen je organisatie en of hij/zij daar aan kan en wil voldoen.
  • In overleg kan de vrijwilliger  aangeven of hij/zij zelf, of de vrijwilligerscoach contact opneemt met uw organisatie.
  • Nadat er een afspraak is gemaakt met de vrijwilligersbegeleider van uw organisatie  kan de vrijwilliger  er voor kiezen alleen, of samen met de vrijwilligerscoach, het kennismakingsgesprek te voeren.
  • Ook kan de vrijwilliger er zelf voor kiezen of de vrijwilligerscoach  de eerste keer/keren aanwezig is met hem/haar binnen uw organisatie.
  • De vrijwilligerscoach is voor de eerste 4-5 maanden het aanspreekpunt voor de vrijwilliger en uw organisatie.
  • Indien u en/of de vrijwilliger dit wenst kunt u regelmatig gesprekken voeren met de vrijwilligerscoach van de NBE over uw beider bevindingen van het vrijwilligerswerk van de vrijwilliger binnen uw organisatie.