Tel: (053) 480 12 00 Intranet

Samen staan we sterker

Doe actief mee in je eigen buurt, wijk en stad. Ontwikkel je talenten door samen met andere inwoners kansen op te pakken en mooie projecten neer te zetten. Versterk jouw eigen kracht, de kracht van je buurt en wijk en dus de kracht van heel Enschede.


Overal te vinden

Wij vinden het belangrijk om Enschede te helpen ontwikkelen tot een nog fijnere stad in Twente. Wij werken daarom op locaties door heel Enschede. Wij zijn te vinden in de wijk- en jongerencentra. Ook zijn wij steeds vaker te vinden op andere locaties. Wij zijn bijvoorbeeld aanwezig op scholen voor het voortgezet onderwijs en bij vitale sportverenigingen.

Waarvoor kunt u bij ons komen?

Als u met vragen of zorgen zit en hier graag advies of informatie over wilt.

Als u wilt weten welke activiteiten Alifa organiseert in uw buurt of wijk.

Als u iets wilt betekenen voor uw buurt of wijk.

Contact

Waarvoor kunt u bij ons komen?

Als u met vragen of zorgen zit en hier graag advies of informatie over wilt.

Als u wilt weten welke activiteiten Alifa organiseert in uw buurt of wijk.

Als u iets wilt betekenen voor uw buurt of wijk.

Contact

jongerenwerk-bike-works-3

Verbinden en ondersteunen

Wat ons betreft hoeft niemand alleen te staan. Daarom vinden wij het leggen van verbindingen erg belangrijk. Bijvoorbeeld tussen burgers en de instellingen voor zorg, welzijn en onderwijs. Of de verbinding tussen de verschillende bewoners van Enschede, zoals de jongere en oudere inwoners van een buurt.

Mensen kunnen veel van elkaar leren, daarom leggen onze vrijwilligers en professionals hun aandacht op het organiseren van ontmoetingsgroepen en evenementen. Zij zijn zelf ook aanwezig bij deze evenementen om iedereen te helpen het meeste uit een ontmoeting te halen. Bij deze ontmoetingen en evenementen liggen ‘eigen kracht’ maar ook het ‘noaberschap’ centraal.