Alifa welzijnswerk Enschede

Iedereen doet mee!

Krachtige buurten en wijken
Actief meedoen in je eigen buurt, wijk en stad. Je talenten ontwikkelen door samen met andere inwoners kansen op te pakken en mooie projecten te realiseren. Zodat jouw eigen kracht groeit. En ook buurten en wijken sterker worden. Dat is de missie van Alifa.

Ontmoeting en noaberschap
Wij zijn er trots op dat we Enschede helpen ontwikkelen tot een nog fijnere stad in Twente. Daarom zijn wij overal te vinden: we werken vanuit de wijk- en jongerencentra. Steeds vaker zijn wij ook te vinden op andere ontmoetingsplekken. Zoals op scholen voor voortgezet onderwijs en bij de Vitale sportverenigingen.

Verbinden en ondersteunen
Als professionele organisatie zijn we gericht op het leggen van verbindingen. Zoals tussen burgers en instellingen voor zorg, welzijn en onderwijs. Of tussen verschillende bewoners, jong en oud, van een buurt. Daarom stimuleren onze honderden vrijwilligers en professionals ontmoetingen. En bieden zij waar nodig ondersteuning bij het realiseren van ambities. Altijd in een setting waarbij 'noaberschap' en eigen kracht centraal staan.