Over ons

Alifa werkt aan professioneel welzijnswerk, dat niet alleen heldere prestaties levert maar ook ‘waar voor het geld’ biedt. Verbinding is ons middel en ons doel. Daar ligt onze deskundigheid.

 

Alifa verbindt

Wij verbinden mensen aan mensen. Wij bouwen aan het netwerk van elk individueel mens en versterken de binding in buurten en wijken. Samen leven in een stad biedt oneindige kansen. Door verbinding ontstaat energie. De bron van jouw leefplezier in Enschede. 

Alifa komt voort uit het Urdu en betekent letterlijk: warmte en genegenheid. Onze naam past precies bij ons, want mensen verbinden is een tweede natuur van welzijnswerkers. Wij helpen inwoners van Enschede omdat we graag iets voor een ander willen betekenen. De waarde van ons werk zit in maatschappelijke winst. Dat is een moeilijke omschrijving voor de stad een beetje gelukkiger maken.

 

Wat is welzijn?

Welzijn gaat over leefplezier en geluk. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt in onze ogen welzijn op de eerste plaats, vóór zorg. Welzijn gaat over lekker in je vel zitten en vooral over de eigen kracht van mensen. Zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

We proberen inwoners actiever te maken en stimuleren ze om elkaar te helpen. Als inwoners elkaar ontmoeten dan vergroot dat hun wereld. Er ontstaat dan meer binding tussen mensen. In de kern is dat onze opdracht: we verbinden mensen aan mensen. We organiseren contact om zo te komen tot een gezellige buurt of een ander netwerk waarop je kunt steunen als je even in de knel zit. We helpen gezinnen als het niet lekker loopt, acuut of al een poos. We staan onze jeugd bij met raad en daad in hun digitale wereld. We zijn er voor senioren voor wie de wereld binnen en buitenshuis ook dagelijks verandert. 

Meer en meer beseffen we ons dat ons werk belangrijker wordt. Altijd al was ons werk preventief: we proberen te voorkomen dat kleine problemen groot worden. Preventief werken vraagt van ons dat we zichtbaar zijn en vooral ook gemakkelijk te vinden. Dicht bij jou in de buurt. Zodat je in een vroeg stadium bij ons kan aankloppen met je problemen. Daar is onze inzet op gericht.

 

Wie zijn wij?

Alifa is een wendbare en flexibele organisatie. Natuurlijk kijken wij als organisatie vooruit, maar we blijven liever continu in beweging dan dat we één rechte weg volgen. We zijn spelen we zoveel mogelijk in op de behoeften van alledag. Elke dag maken we stappen. Ook als organisatie.

We werken binnen Alifa met verschillende aandachtsgebieden:

  • Senioren
  • Jongeren
  • Opvoeders
  • Taal
  • Financieel Administratieve diensten (Rondkomen)
  • Nieuw Begin Enschede (NBE)
  • SIVE

Wil je weten hoe ons organisatiemodel eruit ziet? Klik dan hier

 

Onze missie

Wat we willen bereiken

Alifa daagt uit om anders te kijken. We willen dat mensen gezien worden voor wie ze zijn, wat ze kunnen en waar ze van dromen, zonder oordeel. We zijn voorvechters van een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Samen leven vraagt ook om bouwen aan solidariteit. Onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers leven het voor. We doen het samen, onderzoekend en verbindend.

 

Onze visie

Waar we voor staan de komende 4 jaar

Wij gaan voor verschil maken en we laten het zien. We willen maximaal gelijke kansen creëren voor en met de inwoners (en omgeving). We doen dat samen met partners. De inwoners, buurten en stad mogen rekenen op ons vakmanschap, onze inzichten, lef en creatieve vermogen om dit verschil te maken. We doen iets liever niet dan half. We gaan erop af en zijn daar we nodig zijn en waar we waarde toevoegen.

 

We zijn er voor iedereen

Thuis is de basis. Of het nu gaat om familie, vrienden, werk of je hobby’s. Alifa ziet het als opdracht om het leefplezier van mensen te organiseren. ‘Leefplezier’ heeft voor iedereen een andere betekenis, maar jij, jouw familie, jouw leven en jouw eigen kracht staan bij ons centraal. Wij werken vanuit ons hart voor dat wat jij belangrijk vindt, door met jou en voor jou te verbinden. We ondersteunen en activeren je.

 

Alifa is in de buurt

Alifa is dichtbij. Je ziet ons op straat, in het buurthuis, bij de scholen en sportclubs, in ontmoetingscentra en tijdens evenementen. Maar ook gewoon thuis. Wij verbinden mensen door contacten te leggen. Alifa stimuleert mensen elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Dat is belangrijk, want ‘leefplezier’ is een kwestie van doen. Daarom creëren wij ontmoetingsplekken en organiseren we activiteiten. Elke buurt en wijk bevat een onschatbare hoeveelheid energie van mensen. Iedereen heeft wat te bieden. Verbinding haalt die positieve energie naar boven.

 

Wij zijn deskundig en ondernemend

Het sociaal domein in de 21ste eeuw gaat over participatie en zelfredzaamheid; doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee staat het welzijnswerk meer dan ooit in de schijnwerpers. Toch is het lastig een eenduidige definitie van welzijn te omschrijven. Helder is dat het gaat om activiteiten en diensten die dicht bij de inwoner plaatsvinden. Verbinden van en met mensen. Integraal werken en samenwerking organiseren. Het verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Voor elkaar, door elkaar en met elkaar.

 

Meer weten?

Klik op de documenten hieronder of ontdek het op onze website!

Klik hier voor ons koersdocument 2023 - 2026
Klik hier voor ons koersdocument 2019-2022
Klik hier voor de infographic die we maakten van onze visie op de sociale structuur
Klik hier voor het bestuurlijk jaarverslag 2023
Klik hier voor het jaarverslag 2022
Klik hier voor het bestuurlijk jaarverslag 2022
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het bestuurlijk jaarverslag 2021
 
 
Klik hier voor informatie over onze Anbi-status
Klik hier voor informatie over onze klachtenprocedure
Over ons

Wil je meer weten? Zoek dan contact met ons. Klik hier voor meer gegevens om met ons in contact te komen.

Chat