Jongeren

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Een jongerenwerker aan het woord

Als ik mijn werk moet omschrijven blijft het lastig. Gelukkig kan ik vol enthousiasme vertellen, maar als ze mijn ouders vragen: wat doet je dochter? Dan kunnen ze het niet goed beschrijven, terwijl ze toch precies weten wat ik doe. 
Jongeren begeleiden in het volwassen worden in de samenleving. Het is een basisvoorziening in de vrije tijd (buiten gezin, school en werk) voor jongeren die kwetsbaar zijn.

Wat is kwetsbaar, wie is kwetsbaar, zijn we niet allemaal kwetsbaar? Vroeger dacht je bij kwetsbaar vooral aan jongeren met verslaafde ouders, allochtone achtergrond, een verstandelijke of lichamelijke beperking. Maar het is veel meer dan dat. Kinderen die 5 dagen per week naar een kinderdagverbiljf gaan kunnen ook kwetsbaar zijn, jongeren met een broertje of zusje die veel aandacht vragen zijn kwetsbaar. Jongeren die van de lagere school naar de middelbare school gaan zijn kwetsbaar, meiden zijn kwetsbaar, homoseksuele jongeren zijn kwetsbaar… ga zo maar door! Kortom wij werken dus in de vrijetijd van jongeren!!! 

Wij werken bij Alifa met de pedagogische aanpak en vreedzaam. Daarnaast krijgen we intern allemaal cursussen om up-to-date te blijven. Alleen maar goed, vooral als je al wat langer in het jongerenwerk zit. Anno 2020 moet je meegroeien. Vroeger was het de tent open gooien, jongeren binnen laten club draaien en sluiten. Nu moeten jongeren participeren. We gaan thema’s bespreken, kijken naar grenzen en nog veel meer onderwerpen. Ik ben blij dat de mogelijkheid er is om mee te kunnen groeien als jongerenwerker!

Chat