Hoe werkt het?

Veel dingen zijn stil komen te vallen door de maatregelen rondom het coronavirus, maar er ontstaan ook juist veel nieuwe initiatieven. De hulpmakelaar van Alifa die vraag & aanbod aan elkaar koppelt van is er daar eentje van. 

Wat is het?

De hulpmakelaar van Alifa koppelt vraag en aanbod. Welke hulp heb je nodig en welke hulp kan een ander bieden? We gaan uitsluitend werken met professionals en vrijwilligers die bij Alifa, of een partnerorganisatie, in het bezit zijn van een VOG. Wij willen als organisatie onze betrouwbaarheid waarborgen. Natuurlijk leveren de maatregelen rondom corona wel enkele beperkingen op aan de inzet die we kunnen plegen. Veiligheid staat voorop.

Hoe werkt het?

Een aanbod:

Natasha is 32 jaar oud. Normaal gezien werkt ze in de kinderopvang, maar vanwege het coronavirus zit ze momenteel thuis. Ze wil zich graag nuttig maken en vult het formulier op deze website in. Binnen 24 uur wordt Natasha gebeld door een medewerker van Alifa. Ze geeft daarbij aanvullende NAW gegevens en stuurt ook een digitale kopie van haar VOG die ze voor de kinderopvang nodig had. De gegevens van Natasha worden opgenomen in het aanbodbestand, zodat ze gebeld kan worden als er een hulpvraag binnenkomt. Al gauw komt daar de vraag van Eline binnen…

Een hulpvraag:

Eline Jansen is 48 jaar. Normaal gaat ze een paar keer per week naar de supermarkt voor haar boodschappen. Maar vanwege het Corona virus is dit niet verstandig. Eline heeft namelijk astma en is daardoor snel benauwd. Als ze het Corona virus op zou lopen levert dit snel ernstige ademhalingsproblemen op. Daarom zoekt Eline iemand die voor haar wat boodschappen wil halen. Ze vult hiervoor op de website van Alifa haar naam, telefoonnummer en korte hulpvraag in.

Deze vraag komt binnen bij Alifa. Een medewerker bekijkt de vraag en neemt binnen 24 uur contact op met Eline. De hulpvraag wordt geconcretiseerd en de medewerker zoekt in de aanbod-database naar een geschikte vrijwilliger. De vrijwilliger wordt gebeld en ontvangt alle benodigde informatie van Eline. De koppeling tussen vraag en aanbod is gemaakt. 

Chat