Werken bij Alifa

Onze organisatie

Bij Alifa werken ruim 50 mensen. We zijn zichtbaar in de wijken, bij speeltuinen en sportvelden, bij buurthuizen, op basisscholen en peuterspeelzalen. We ontmoeten mensen overal in de stad. We zijn veel op pad, alleen zo kunnen we verbinden met mensen. We werken in vrijheid en zelfstandig, maar zoeken elkaar graag op. We zijn ondernemend, stuk voor stuk en daardoor een organisatie die snel kan inspelen op ontwikkelingen. In onze organisatie staat niet alles vast, dat zorgt voor veel bewegingsruimte. Er wordt niet strak geregisseerd, dat zorgt ervoor dat creativiteit kan stromen.

Ons werk

Het welzijnswerk is aangemerkt als vitaal beroep. Dit geeft wel het belang aan van dit werk. Onze ervaring leert dat gelukkige mensen actiever, productiever en meer maatschappelijk betrokken zijn. Welzijn gaat over lekker in je vel zitten en vooral over de eigen kracht van mensen. Zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

In verband met aftreden zijn wij op zoek naar
een lid Raad van Toezicht.

Vacature: lid Raad van Toezicht met expertise transformatie sociaal domein
Termijn: 2022 – 2025
Beloning: volgens Advieskader voor honorering van Sociaal Werk Nederland

Als lid van onze Raad van Toezicht heb je een belangrijke rol in de strategische koers van onze organisatie. Samen met twee andere leden houd je toezicht op de vooruitgang en ontwikkeling van Alifa. Je hebt een eigen kijk op de functie van toezichthouders en kennis van politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je begrijpt de politieke context van Alifa.

We zoeken een lid met een sociaal en ondernemend hart die kansen en noodzaak ziet voor Alifa in het toevoegen van waarde aan de sociale basis van Enschede. Die op basis van ervaring of inzicht een effectieve bijdrage kan leveren in de beoordeling van het vakmanschap van Alifa op zich en in de netwerken waarin Alifa zich begeeft.

Je kent het werkgebied van Alifa en weet je weg te vinden in de stad. Je hebt een open blik op de ontwikkeling van de stad maar denkt daarbij ook vooral aan innovaties. Als toezichthouder wil je op je eigen manier betekenis geven aan het welzijn van inwoners van Enschede. Onze Raad van Toezicht realiseert zich dat Alifa er is om de kwaliteit van samenleven van alle bevolkingsgroepen te verbeteren. De focus ligt ook vooral op kwetsbare mensen.

Als lid Raad van Toezicht heb je:

  • HBO/WO werk- en denkniveau.
  • Brede interesse voor alles dat in de maatschappij gebeurt. Je bent goed op de hoogte van actualiteiten.
  • Een duidelijke visie op het sociaal domein (in Enschede) en de positie van welzijnswerk daarin
  • Kritisch oog voor de strategische koers en bijbehorende bedrijfsvoering van organisaties. Je staat op je strepen maar kan ook met helicopterview overzien wat nodig is voor de organisatie.
  • Affiniteit (en mogelijk ervaring) in het welzijnswerk en een drang om bij te dragen aan ontwikkeling en verbetering.
  • Een expertisegebied. Je hebt brede kennis maar bent expert op een focusgebied.

Gestreefd wordt naar voldoende diversiteit binnen de Raad van Toezicht met een goede maatschappelijke afspiegeling door een evenwichtige verdeling qua geslacht, leeftijd en sociaal-culturele achtergronden. Onze Raad van Toezicht streeft naar een diverse achtergrond aan talenten en persoonlijkheden om de verschillende rollen van toezichthouden goed te kunnen vervullen en de juiste scherpte te kunnen aanbrengen.

Wil jij bijdragen aan het leefplezier in Enschede? Laat ons dan weten waarom we jou moeten aannemen voor deze functie. Leg met ons de verbinding en vertel ons beknopt waarom je geschikt bent. Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Marlon Aalderson, directiesecretaresse bij Alifa via info@alifa.nl. Reageer uiterlijk 13 september a.s. Voor meer informatie is Marlon bereikbaar via 053 480 12 00. Op 14 oktober vindt tussen 16.00 en 20.00 uur de sollicitatiegesprekken plaatst met de Raad van Toezicht en een afvaardiging van de Ondernemingsraad.